WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM TRANSFORMS.PL

-REGULAMIN-

Sklep internetowy TRANSFORMS.PL działający pod adresem http://www.transforms.pl (dalej: „Sklep Internetowy transforms.pl”) jest platformą prowadzoną przez:


Abar Eksport-Import Bogdan Kamiński
ul. Trakt Brzeski 72
05-077 Warszawa – Wesoła
Nip: PL 532-001-68-444
Regon:010486360
Tel.: 600 408 508, 604 141 641
E-mail: b.kaminski@mebleitalia.pl

Produkty sklepu

 • Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Wszystkie produkty Sklepu sprowadzone są zgodnie z zamówieniem klienta, okres oczekiwania na produkt jest każdorazowo umieszczony na stronie produktu.

Warunki złożenia  zamówienia

 • Klientem Sklepu Internetowego transforms.pl  może być wyłącznie fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
 • Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.transforms.pl  Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na www. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 • W Koszyku, Klient wskazuje:
  • zamawiane produkty;
  • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.
 • Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”,  „PRZEJDŹ DO KASY” „WYBIERZ PRZESYŁKĘ”, „ZALOGUJ SIĘ”, „WYBIERAM TĘ PRZESYŁKĘ”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „ZAKOŃCZ – ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 • Po złożeniu zamówienia, Sklep  przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia wraz z proformą i regulaminem sklepu. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty.
 • Przedmiot zamówienia może być dostarczony do klienta  lub odebrany przez  Klienta w zależności od jego wyboru:
  • na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  • odbiór osobisty w punkcie Warszawa 05-077 ul.Trakt Brzeski 72.
 • Ceny przesyłek kurierskich uzależnione są rodzaju zamawianego towaru , informacja o koszcie przesyłki znajduje się w koszyku zmówienia, po dodaniu produktów.
 • Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju produktu i podawany jest każdorazowo dla każdego produktu.
 • W przypadku braku  zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu i nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 • W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep  będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • albo podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 • W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 7 (siedem) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia i formy płatności.

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na koncie, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej z jedną z firm ratalnych.
 • Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep jest wpłata przez Klienta zadatku  w wysokości minimum 30% wartości złożonego zamówienia.
 • Dopłata  następuje w chwili odbioru produktu, przedpłatą na konto bankowe,  kartą kredytową/płatniczą lub za pobraniem kurierskim  – w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności.
 • Wszelkich wpłat bankowych należy dokonywać na podany numer konta bankowego Sklepu.Bank BZWBK nr konta : 82 1090 1753 0000 0001 0827 6613Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dokument sprzedaży dostarczany jest wraz z przesyłką, lub wysłany zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany jako adres wysyłki towaru, lub inny, wskazany przez Klienta na potrzeby korespondencji.

Ceny produktów

 • Sklep zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego transforms.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 • Ceny na stronie Sklepu Internetowego transforms.pl  zamieszczone przy produkcie:
  •  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  •  nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  •  nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych w przypadku wysyłki towaru poza granicę Polski.
 • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego transforms.pl  w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 • Informacja o cenie przesyłki podana będzie w koszyku, uzależniona ona jest od ilości towaru oraz wybranej opcji dostawy czy odbioru osobistego.
 • Za odbiór osobisty nie są pobierane żadne opłaty.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Modyfikacja zamówienia

 • Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep.
 • Zmian można dokonywać poprzez mail Sklepu b.kaminski@mebleitalia.pl lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego transforms.pl.

Reklamacje

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
 • Klient ma prawo do rękojmi w ciągu 2 ( dwóch) lat od daty doręczenia przedmiotu zamówienia.
 • Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie reklamacji na piśmie.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep  może naprawić , wymienić , obniżyć cenę bądź zwrócić równowartość zakupionego towaru lub wymienić  Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wybór opcji zależny jest od decyzji klienta.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 • Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
  • kontaktując się z Działem Obsługi Klienta;
  • przesyłając informację drogą elektroniczną.
 • Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym iltalianhome.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym transforms.pl produkt, za wyjątkiem produktów wykonanych na specjalnie zamówienie, zgodnie z zamówieniem klienta.
 • Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu towaru.   Jednakże, w wypadku towaru składanego na indywidualne zamówienie, w/w. uprawnienie nie przysługuje.
 • Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  • w Salonie Abar  – podczas odbioru przesyłki lub w ciągu 14 (czternastu) dni od odbioru zamówienia,
  • po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres: Warszawa 05-077 ul.Trakt Brzeski 72.
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, ponosi on koszty odesłania towaru.
 • Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 • Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 7 dni kalendarzowych w przypadku zwrotu towaru zgodnie z ust.2

Dane osobowe

 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym transforms.pl
 • Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy transforms.pl
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Abar Eksport-Import Bogdan Kamiński ul. Trakt Brzeski 72  05-077 Warszawa.
 • Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 • Klienci Sklepu Internetowego transforms.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

 • Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego  nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego transforms.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 • Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym transforms.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 • Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego transforms.pl  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2012.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie transforms.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.