Smartbed V Sofa czy Smartbed V Sofa Box porównanie pionowych łózek chowanych w szafie z sofą

Jak rozwiązać problem z przeniesieniem dużego łóżka chowanego w szafie przez małą klatkę schodową