Jak rozwiązać problem z przeniesieniem dużego łóżka chowanego w szafie przez małą klatkę schodową